Cookie beleid vv Roden

De website van vv Roden is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Omgangsregels

Omgangsregels

Een prettig en veilig sportklimaat. Dat willen we toch allemaal !

Voetbal Vereniging Roden wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en in een veilige omgeving prettig kan sporten. Samen met alle leden, coaches, trainers, begeleiders, scheidsrechters, vrijwilligers en ouders streven we naar een veilig sportklimaat. Om dat te bereiken zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.
We verwachten van iedereen dat hij/zij zich verantwoordelijk voelt om binnen VV Roden daarin een positieve rol te vervullen.

Omgangsregels

Omgangsregels kunnen worden gezien als algemene uitgangspunten voor gedrag tussen sporters, ouders van sporters, vrijwilligers en leiding van de club. Het gaat dan vaak over hele vanzelfsprekende zaken. VV Roden wil de navolgende omgangsregels voor sporters, ouders van sporters, vrijwilligers en trainers en begeleiders hanteren en uitdragen om overschrijding van grenzen te voorkomen.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
  Iedereen telt mee binnen de club.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val de ander niet onnodig lastig.
 • Ik berokken de ander niet opzettelijk schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem / haar hiermee te stoppen of vraag een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de leiding.

 

Gedragsregels begeleiders in de sport

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. De gedragsregels zijn gericht op: trainers, coaches, begeleiders en kaderleden (verder in de tekst begeleider genoemd) en zijn opgesteld door NOC*NSF. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporters. De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. VV Roden onderschrijft de onderstaande regels van harte om een veilig sportklimaat voor iedereen binnen de club te bewerkstellingen.

 • De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich er van de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon is iemand bij wie je terecht kunt met vragen of meldingen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt ook bij hem of haar terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek kun je bespreken wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie over wat er met jouw verhaal gedaan wordt.
De vertrouwenspersoon doet niets wat je niet weet of waar je geen toestemming voor hebt gegeven. Vertrouwenscontactpersonen hebben een geheimhoudingsplicht.

Al enkele jaren is mevrouw Tanja Geutskens ([email protected], tel. 06-21663883) de vertrouwenscontactpersoon bij VV Roden.

Zoek je een vertrouwenscontactpersoon buiten VV Roden dan kun je goed terecht bij het Vertrouwenspunt Sport, dat in samenspraak met de sportbonden door NOC*NSF is opgezet. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar op telefoonnummer: 0900-2025590 (€0,10 per minuut) van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur.
Voor vragen over het beleid tegen seksuele intimidatie in de sport kun je contact opnemen met: NOC*NSF, Postbus 302 6800 AH in Arnhem, tel: 026-4834742 of via e-mail: [email protected]

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!