vv Roden en ING slaan handen ineen zodat ieder kind kan voetballen

vv Roden en ING slaan handen ineen zodat ieder kind kan voetballen

Roden, november 2022.

Iedereen moet kunnen voetballen, ook als het financieel even tegenzit. Uit onderzoek blijkt dat 1
op de 11 kinderen in Nederland opgroeit in armoede, waardoor het voor ouders soms lastig is om
de contributie en andere benodigdheden van een sportclub te betalen. Vaak zijn er genoeg
regelingen om te kunnen voetballen, ook als er even geen geld is. Regelingen die soms
onvoldoende bekend zijn bij ouders en verenigingen. Voetbalvereniging Roden en ING zorgen er
samen met de KNVB, SchuldenlabNL, de VoorzieningenWijzer en de Nederlandse Schuldhulproute
voor dat meer kinderen kunnen voetballen. Vanaf dit seizoen beschikt vv Roden over een
financieel contactpersoon die gezinnen gaat helpen met het aanvragen van de juiste (lokale)
regelingen zodat meer kinderen kunnen voetballen.

Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel komen te staan.
Hans de Vries, voorzitter vv Roden: “Ook op onze club merken we bij leden dat de contributie of
voetbalkleding om wat voor reden dan ook soms niet betaald kan worden. Dat vinden we ontzettend
jammer, want geldzorgen mogen niet de reden zijn waarom kinderen niet kunnen voetballen. We zijn
blij dat we met hulp van onze financieel contactpersoon daarbij kunnen helpen. Het is niet voor
iedereen even gemakkelijk om de weg naar de regelingen te vinden, maar ook kan het lastig zijn om
erover te praten. Geweldig dat wij nu ook een financieel contactpersoon hebben die gezinnen hierbij
gaat helpen. Zo kunnen we samen met ING, KNVB en maatschappelijke partners zorgen dat kinderen
kunnen voetballen, ook als er even niet genoeg geld is.”

Regelingen voor mensen met kleine beurs
Steffen van Iersel, sponsormanager ING: “Er zijn landelijk en lokaal voldoende regelingen die mensen
met een krappe beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld de contributie of kleding te betalen.
Sommige gezinnen weten niet goed waar ze die hulp kunnen vinden. De financieel contactpersoon op
de club kan hier gezinnen bij helpen. Dit kan een vrijwilliger zijn van de club of een ING-medewerker
die de club en de ouders gaat helpen de weg te wijzen. Ons doel is dat er op zoveel mogelijk
amateurclubs in Nederland een financieel contactpersoon beschikbaar komt om gezinnen te helpen
en het onderwerp geldzorgen binnen de club bespreekbaar te maken. Geweldig dat vv Roden nu ook
meedoet aan het programma Niemand buitenspel door geldzorgen.”

Meer informatie:
ing.nl/niemandbuitenspel