Voorlopige indeling jeugd 2021-2022

Voorlopige indeling jeugd 2021-2022

Hoe komt de indeling tot stand?

In deze coronaperiode is het voor iedereen een bijzonder jaar geweest.
Zeker voor de spelers,trainers en leiders.
Geen publiek bij trainingen en wedstrijdjes op zaterdag. Voor de ouders en grootouders is het ook niet leuk, want ze zien hun kinderen niet voetballen.
Onze ervaring is wel dat het voor de spelers wel minder stressvol is geweest, dat er geen ouders aan de lijn hebben kunnen staan. De kinderen zijn alleen op hun trainer/leider gefocust geweest. In alle rust hebben de spelers zich kunnen ontwikkelen. Er zijn spelers die zich stormachtig hebben ontwikkeld en een enorme groei hebben doorgemaakt. Er zijn spelers die zich minder hebben ontwikkeld of zelfs stil zijn blijven staan.
Feit is dat kinderen de competitie en wedstrijdspanning gemist hebben. En wellicht hierdoor minder
gegroeid zijn omdat zij juist die spanning nodig hebben.

De leiders, trainers en coördinatoren hebben intensief overleg gehad om naar eer en geweten tot
een voorlopige indeling te komen. Voor het bepalen van de aantallen zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
• Spelers moeten zoveel mogelijk spelen en zo weinig mogelijk op de reservebank zitten.
• Voorkomen moet worden dat teams regelmatig te weinig spelers hebben.

De KNVB start met het 4 fasen voetbal voor de pullen (JO7 t/m JO12). Na elke ronde van 6/8
wedstrijden wordt het team aan de hand van de stand opnieuw ingedeeld voor de volgende fase van
de competitie. Een team wat te hoog is ingedeeld en minder goede prestaties heeft gehad, zal dan in
een minder sterke poule komen te spelen.
KNVB geeft de spelers individueel ook een ranking. Opbasis daarvan kan de KNVB in de nog komende jaren bekijken in welke klasse een team van vv Roden kan komen te spelen. Tevens geeft dit ook de clubs gelegenheid hun teams opnieuw in te delen, wanneer dit noodzakelijk is.

De belangrijkste criteria om voor een plaats in een selectieteam te komen zijn in de eerste plaats
natuurlijk voetbalkwaliteiten. Hieronder valt niet alleen wat een speler met een bal kan, maar ook
wat doet de speler zonder bal, ziet hij of zij het spelletje etc.
Daarnaast wordt zeker naar de motivatie van spelers gekeken om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Hieronder verstaan we natuurlijk inzet tijdens trainingen en wedstrijden, opkomst trainingen, gedrag in de groep etc.
Tenslotte hanteren we een fysiek criterium. Hierbij moet worden gedacht aan kracht, looptechniek,
uithoudingsvermogen en snelheid.
Uiteraard wordt bij het indelen van selectieteams ook rekening gehouden met sociale aspecten,
maar deze spelen een minder belangrijke rol dan bij overige teams.
Hoewel het niet zwart-wit is spelen sociale aspecten, zoals bijvoorbeeld graag met vrienden of klasgenoten spelen, bij overige teams een grotere rol. Het is wel zo dat we niet aan alle verzoeken kunnen voldoen.
Tenslotte moet natuurlijk worden gezorgd voor een evenwichtige verdeling van spelers over de verschillende teams.
Dit om te voorkomen dat het ene team een tekort aan spelers heeft en een ander team teveel. Voor
het aantal spelers per team zijn algemene richtlijnen opgesteld.

Er zijn altijd argumenten/bezwaren te bedenken om het niet eens te zijn met de indeling. Er is een
tijdrovend en weloverwogen proces aan vooraf gegaan om het een en ander voor elkaar te krijgen.
Afgelopen week zijn er een aantal onverwachte situaties ontstaan waardoor we de indelingen
genoodzaakt hebben moeten veranderen. Zowel bij de JO 13,15 en MO 15/2 heeft er door opzeggingen,
wel/niet dispensaties het nodige moeten veranderen.

Nieuwe Trainingstijden staan achter lijst met namen.

Wilt u bezwaar aantekenen of uitleg over de indeling krijgen, dan kunt u met de betrokken
coördinatoren contact opnemen:

JO 7: Frank Bouma 0655846789
JO 8: Erwin Kruiswijk 0613586262
JO 9: Joris Groeneveld 0651447002
JO 10: Bert Niemeijer 0612896006
JO 11: Majorie van Breukelen 0610039604
JO 12: Majorie van Breukelen 0610039604
JO 13: Jan Mulder 0622525360
JO 15: Martin Zigterman 0621506333
JO 17: Martin Zigterman 0621506333
JO 19: Gydo Jagersma 0653461077
Meiden: Marianne Hagenauw 0617864331

Voorlopige indeling vv Roden 30-05-2021