OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig seizoen en er is ook voor dat seizoen contributie verschuldigd. Voetbal is en blijft een teamsport en daarom gaan we er ook vanuit dat leden gewoon hun seizoen afmaken. Uitzondering hierop is wanneer een speler middels een doktersverklaring kan aangeven dat hij langdurig niet mag voetballen. In dat geval zal het lidmaatschap worden omgezet naar een niet spelend lidmaatschap tot het einde van het seizoen. Daarnaast blijft de regel van kracht dat de contributie inning pas gestopt kan worden als alle clubkleding bij onze kledingbeheer is ingeleverd.

Afmelden graag voor 22 mei, maar uiterlijk 1 juni, via het formulier op onze website. Indien bekend dat spelers stoppen, dan dit graag zsm doorgeven zodat hier rekening mee kan worden gehouden bij het maken van de nieuwe teamindelingen.

LET OP: Afmelden moet schriftelijk bij de ledenadministratie worden gedaan. Afmelden bij een trainer of leider is niet voldoende. In dat geval blijft het lidmaatschap doorlopen en blijft contributie verschuldigd!