Kunstgras bij vv Roden!

Kunstgras bij vv Roden!

De komende weken wordt er geschiedenis geschreven bij vv Roden. Het eerste volledige kunstgrasveld in de gemeente Noordenveld wordt op ons sportpark aangelegd, en daar zijn we als club erg blij mee!

Al enkele jaren hebben we als bestuur bij de gemeente aangegeven dat we de grenzen van onze accommodatie bereikt hebben qua bezetting van de velden.
Onze club blijft groeien en het aantal elftallen bij de oudere jeugd neemt toe.
Hier zijn we natuurlijk erg blij mee, maar het veroorzaakt wel problemen met de bezetting van de velden tijdens trainingen én wedstrijden.
De laatste maanden is er intensief contact geweest met de verantwoordelijk wethouder en de ambtenaren op het gemeentehuis.
Daarnaast hebben we met veel politieke partijen gesproken om onze problemen onder de aandacht te brengen.
Afgelopen week heeft de gemeenteraad het voorstel voor aanleg van een kunstgrasveld op onze accommodatie goedgekeurd. Een mijlpaal voor onze vereniging.
Een kunstgrasveld is voor vv Roden geen luxe, maar noodzaak.

De afgelopen weken hebben veel van onze leden en vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om te helpen bij de voorbereidende werkzaamheden. Letterlijk duizenden tegels en opsluitbanden werden afgevoerd. Alles om er voor te zorgen dat de aannemer afgelopen maandag kon beginnen met de daadwerkelijke aanleg van het veld.
De eerste schep ging onder toeziend oog van de verzamelde pers de grond in en het officiële startsein voor de aanleg van het veld is gegeven.
Als alles meezit qua weer etc., is het de bedoeling dat we het veld begin december in gebruik kunnen nemen.

Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren: De komende weken zal een deel van ons prachtige sportpark veranderen in een bouwput.
Voor de aan- en afvoer van materiaal en machines is een tijdelijke in- en uitrit gemaakt recht voor de kantine met aansluiting op de kruising Norgerweg/Hullenweg. Voor dit hele gebied geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur.
We verzoeken iedereen hier rekening mee te houden, voor de veiligheid van alle betrokkenen. De politie zal ook regelmatig gaan controleren.
Daarnaast is het fiets/voetpad langs de Norgerweg aan de kant van de kinderboerderij tijdelijk afgesloten.
Hier komen veel machines langs en er liggen rijplaten op het fietspad. We verzoeken ouders hun kinderen hier op te wijzen en gebruik te maken van het reguliere fietspad met
oversteek voor de ingang van het sportpark.
Het terrein achter de kantine (waar voorheen de jeugdveldjes lagen) wordt afgegraven en de grond wordt opgeslagen op de groenstrook tussen veld 5 en het trainingsveld langs De Loop.
Het spreekt voor zich dat beide terreinen geen speelplaats zijn en gevaar kunnen veroorzaken voor kinderen (en volwassenen).
Ook hiervoor vragen we ouders en trainers/leiders goed op de kinderen te letten en hun er op te wijzen dat het betreden van deze terreinen ten strengste verboden is.
Spelers die vanaf de kantine en naastgelegen kleedkamers naar het trainingsveld willen, mogen dus niet over het terrein maar zullen er omheen moeten lopen!