Dringend (kantine) vrijwilligers gezocht!

Dringend (kantine) vrijwilligers gezocht!

Geen enkele vereniging kan zonder vrijwilligers.
Dat geldt ook voor de VV Roden.
We zijn altijd op zoek naar mensen die willen helpen als leider, trainer of anderszins.
Met name voor de kantine zijn we nog dringend op zoek naar mensen die op zaterdag of
zondag een aantal uren willen helpen in de kantine.
Als je helpt in de kantine werk je altijd samen met al ervaren medewerkers.
In principe werken we met een rooster waarin je 1x per 6 weken wordt ingeroosterd.
Sowieso zullen we weer ouders moeten inroosteren om voor, tijdens of na een wedstrijd van
hun zoon of dochter bij te springen.
Dit is voor iedereen verre van ideaal.
Echter bij te weinig personeel zullen we mogelijk de kantine gedeeltelijk moeten sluiten door
b.v. uitsluitend nog koffie, thee en fris te verkopen.
De inkomsten uit de kantine zijn uitermate belangrijk voor de vereniging.
De kantine gedeeltelijk of helemaal sluiten heeft direct financiële consequenties voor de
vereniging.
Geef je daarom op om 1x per 6 weken een paar uur mee te draaien !
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar kantine@vvroden.nl.
We nemen dan contact met je op.
Voor vragen kan je bellen met Harriët Baving die e.e.a. coördineert tel: 06-40677386