Bestuur

Hans de Vriesvoorzitter + sponsorzakenvoorzitter@vvroden.nl06-10897370
Wietse Rozemasecretaris + zaalvoetbalsecretaris@vvroden.nl06-41547560
Pieter Voskantinezaken + vice voorzitterkantine@vvroden.nl050-5014403
jeugdcommissiejeugd@vvroden.nl
Bert van der Laantechnische commissietc@vvroden.nl050-5012081
Marianne Hagenauwmeiden + vrouwenvoetbal zakendamesvoetbal@vvroden.nl06-17864331