Kleding

Kledingreglement vv Roden jeugdafdeling

Omdat de kleding die u gebruikt eigendom blijft van vv Roden is het goed om te weten welke regels er gelden bij het gebruik van de kleding.
1. Vanaf seizoen 2017/2018 krijgen alle jeugdleden een broekje, kousen, tas en warming-up pak in bruikleen.
Seizoen 2016/2017 geldt als overgangsjaar.
2. De kousen, het sportboekje, het warming-up pak, de spelerstas, samen met het voetbalshirt zoals die is
verstrekt door vv Roden, vormt het officiële tenue van vv Roden. Deze kleding mag uitsluitend gedragen
worden naar en tijdens een officiële wedstrijd van vv Roden.
3. Het ruilen van te kleine, te grote of kapotte kleding kan op elk moment tijdens het seizoen. De leider van de speler neemt contact op met de kleding coördinator, omdat het in de meeste gevallen om meerdere kinderen tegelijk gaat. In dringende gevallen neemt de speler zelf contact op met de kledingcoördinator via kleding@vvroden.nl.
4. Ingeval een jeugdlid kleding wil ruilen (zie punt 3) voor een andere maat moet hij/zij zijn oude kledingstuk schoon en compleet inleveren.
5. Bij schade door onzorgvuldig gebruik (zie punt 2) of verlies tijdens het seizoen moet het betreffende lid
(ouders/verzorgers) de spullen vervangen tegen vergoeding. Dat is de prijs van de betreffende kleding tegen
de op dat moment geldende tarieven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de kleding coördinator.
6. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Voor deze schade wordt de speler niet aansprakelijk gesteld tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De leider bericht hierover direct de kleding coördinator.
7. De shirts moeten gezamenlijk gewassen, zo blijven het beste op kwaliteit en kleur. Dat kan door één ouder
gebeuren, bijvoorbeeld tegen vergoeding van de overige teamleden, of de leider zorgt voor een
roulatiesysteem.
8. Kleding dient volgens wasvoorschrift (zie hieronder) gewassen te worden.
9. De kousen, het sportbroekje, het warming-up pak en de spelerstas blijft in beheer van de speler.
10.Aan het einde van het seizoen levert de leider van het team de wedstrijdtas met voetbalshirts in bij de kleding coördinator op een aangewezen tijdstip en locatie.
11.Bij opzegging van het lidmaatschap levert de speler (ouder/verzorger indien speler minderjarig is) zelf de
kleding (bestaande uit kousen, het sportbroekje, het warming-up pak en de tas) schoon, compleet en zonder
schade in bij de kleding coördinator. Pas na inlevering van de kleding kan de contributie worden stopgezet.
12.Als de kleding bij opzegging niet of incompleet door het lid wordt ingeleverd heeft de club het recht op een passende vergoeding van het lid voor de ontbrekende kleding. Per geval zal door de kleding coördinator een voorstel hierover worden gedaan aan het lid.
13.De leider van een team kan te allen tijde contact opnemen met de kleding coördinator indien er gedurende het seizoen problemen, vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. de kleding.
14.Kleding heeft in principe een levensduur van 4 jaren. Dat is de reden dat de kleding niet privé gedragen mag worden. Ook mag er daarom niets aan de kleding veranderd worden.
15.Een afschrift van het kledingreglement evenals een wasvoorschrift dient standaard in de kledingtas aanwezig te zijn.
16.Dit reglement is vast gesteld door het hoofdbestuur van vv Roden op 1 juli 2016 en op de website van vv Roden gepubliceerd.

De kledingcommissie jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van het jeugdbestuur van vv Roden,
aanspreekpunt is de kleding coördinator, bereikbaar via kleding@vvroden.nl.

Wasvoorschrift
1. Was uw shirts altijd binnenstebuiten, hierdoor voorkomt u dat er letters of cijfers los laten.
2. Sportkleding moet niet te lang ongewassen blijven na gebruik. Dit houdt in dat ons advies is om de
voetbalshirts dezelfde dag van gebruik te wassen.
3. Probeer uw kleding niet warmer dan 40 graden te wassen. Het liefst op 30 graden.
4. Indien er vlekken in de kleding zitten (vooral in de shirts), deze bij voorkeur voor het wassen even behandelen met een vlekkenmiddel.
5. Stop uw kleding nooit in de droger, hierdoor verkleurt het en zal de bedrukking los laten.
6. De sportkleding mag niet gestreken worden, dit is overbodig en zeer slecht voor de kleding.

Veel gestelde vragen
Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen?
Meldt bij de leider dat je kleding te klein is. De leider kan direct aan alle leden van het team vragen of er nog meer geruild moet worden. In overleg met de kledingcoördinator regelt de leider nieuwe kleding voor je.

Waarom staan er geen rugnummers op de shirts?
Er staan geen rugnummers op de shirts omdat er dan, indien voorradig, geruild kan worden wanneer het shirt te klein/groot is. Wanneer er per team rugnummers op staan loop je de kans dat je moet spelen in een niet passend shirt. Alleen teams die op een niveau spelen waar het door de KNVB verplicht is, spelen met rugnummers.

Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?
Neem direct contact op met je leider en meld wat er kapot is. De leider regelt dit dan verder met de kledingcoördinator.

Mijn kleding is zoek
Meldt aan je leider wat je kwijt bent. Neem contact op met je leider met de melding wat er kwijt is. De leider/kledingcoördinator maakt dan een afspraak met je. Nieuwe kleding is tegen contante betaling te verkrijgen bij de kledingcoördinator.

Ik ben mijn trainingsbroek en/of trainingsjack kwijt
Vraag eerst aan je ploeggenoten of zij jouw broek of trui ook gevonden hebben. Wordt de broek of trui niet gevonden neem dan contact op met de kledingcoördinator om tegen betaling je kledingstuk te vervangen.

Ik stop met voetballen bij VV RODEN. Wat doe ik met mijn kleding?
Je levert je kleding in bij de kledingcoördinator van je team. Zolang de kleding niet ingeleverd is, loopt de contributie door.

Ik heb wedstrijdkleding gevonden, wat moet ik hier mee doen?
Je informeert bij je teamgenoten of zij misschien iets missen. Komt het kledingstuk niet terecht bij de eigenaar lever dan het gevonden kledingstuk in bij je leider of kledingcommissie.

Wat doe ik aan tijdens de training?
Tijdens de trainingen wordt je geacht in je eigen kleding te trainen. Er mag geen wedstrijdkleding en/of VV RODEN trainingspak gedragen worden. Dit geldt ook voor de keepers.

Mag ik een slidingbroek aan?
De KNVB heeft per 1 augustus 1993 slidingbroeken toegestaan mits deze dezelfde kleur hebben als de korte broek van het clubtenue. Voor VV RODEN betekent dit dat alleen zwarte slidingbroeken zijn toegestaan.

Ik heb een andere vraag die hier niet bij staat, wat moet ik doen?
Neem contact op met je leider. Hij/ zij speelt de vraag door naar de kledingcommissie. Die zorgt er dan voor dat je antwoord op je vraag krijgt.