Velddienst 2017

Velddienst 2017

Zoals eerder gemeld hebben we dit jaar gekozen voor een andere opzet van de velddienst.
Zie bijgevoegde documenten voor de regels / verwachtingen en het huidige schema.

Regels/verwachtingen:
Velddienst 2017-2018 v4

Huidige schema (wordt actueel gehouden door Henk Brink en Gerrit Oost):
Velddienst schema 2017/2018