De nieuwe Technische Commissie Jeugd voortvarend aan de slag

De nieuwe Technische Commissie Jeugd voortvarend aan de slag

Ofschoon er door de barre weersomstandigheden niet of nauwelijks buiten kan worden gespeeld en
getraind, komt sinds eind januari de nieuwe Technische Commissie Jeugd (TCJ) wekelijks bij elkaar.
De bijeenkomsten hebben enerzijds als doel om de organisatie van het voetbaltechnische deel van
de jeugdafdeling te optimaliseren en anderzijds om de noodzakelijke voorbereidingen voor het
seizoen 2018/2019 te treffen.

Zo zijn voor het nieuwe seizoen inmiddels de volgende documenten vastgesteld:
– Beschrijving proces aantal, soort, niveau en indeling teams.
Een verkorte visie van deze beschrijving is inmiddels op de website geplaatst (pagina jeugd).
– Richtlijnen aantal spelers per team voor wedstrijden.
– Voorlopige indeling aantal en soort (selectie- en overige) teams voor wedstrijden.

Ook de komende periode vergadert de TCJ wekelijks op maandag- of dinsdagavond. Naast uitvoering
geven aan het proces van indeling van de verschillende teams voor het nieuwe seizoen staan onder
meer de volgende onderwerpen op de agenda:
– Consequenties wijzigingen pupillenwedstrijden.
– Opzet trainingen, indeling trainers en opstellen trainingsschema voor nieuw seizoen.
– Definitief maken Technisch Jeugdplan en integreren in Algemeen Jeugdplan.
– Opstellen technisch leerplan.

De TCJ bestaat momenteel uit de volgende personen: Roelf Bolman, Jaap Darmeveil, Johan
Wardenier, Vincent Muskee en Jan Louwes. Indien u vragen heeft over de jeugdafdeling, kunt u
contact opnemen met één van de TCJ-leden of met voorzitter Jan Louwes, tel. 06-22044884 of via
het mailadres jlo@tele2.nl.