Lidmaatschap en Contributie

IBAN-Bankrekeningnummer v.v. Roden

NL12RABO0355809419

t.n.v. Voetbalvereniging Roden

Gegevens penningmeester

Tammo Bijl
Kievietsbloem 1
9302 BG Roden
E-mail: penningmeester@vvroden.nl

Aanmelding nieuwe leden

Een nieuw (jeugd)lid meldt zich schriftelijk aan met gebruikmaking van een aanmeldingsformulier, dat bij de (jeugd) secretaris te verkrijgen is en dat staat vermeld op onze website www.vvroden.nl

Het lidmaatschap wordt voor een volledig voetbalseizoen aangegaan (1 juli t/m 30 juni). Het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dient samen met een pasfoto (bestemd voor de spelerspas) te worden ingeleverd. Het aanmeldingsformulier bevat een gedeelte waarmee machtiging voor automatische incasso van contributie en kosten van boetes wordt afgegeven.

Niet-spelende leden

De contributie voor een niet-spelend lid bedraagt € 101,10 per seizoen. Een niet spelend lid heeft stemrecht tijdens de ledenvergaderingen en heeft vrije toegang tot de thuiswedstrijden.

Inning contributie en boetes

Contributie en kledingbijdrage (voor de jeugd) zijn bij aanvang van het seizoen en voor het gehele seizoen (dus ook bij tussentijds stoppen) verschuldigd. Hier kan door het bestuur van worden afgeweken.

Contributies en boetes worden automatisch vanaf de 25e van de desbetreffende maand geïncasseerd.

Indien de contributie niet geïnd kan worden d.m.v. automatische incasso, zal het lid een factuur ontvangen waarvoor € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht wordt. Bij betaling anders dan d.m.v. automatische incasso wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Clubkleding en spelerspas

Alle jeugdspelers betalen een kledingbijdrage en v.v. Roden zorgt voor een voetbalshirt, broekje en kousen voor alle jeugdleden. Leiders en teamleden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het eventueel wegraken van clubkleding. De kledingbijdrage voor veldvoetbal bedraagt € 20,- per jaar. Deze wordt samen met de contributie in rekening gebracht.

Alle uitgereikte clubkleding en eventuele extra’s zoals trainingspakken blijven altijd eigendom van de vereniging en worden persoonlijk in rekening gebracht bij onjuist gebruik en/of vermissing.

Voor de spelerspas wordt de desbetreffende leden éénmalig € 2,50 in rekening gebracht. Dit bedrag komt bovenop de eerste contributie van het seizoen of zoveel later als nodig. 

Afmelden leden

Afmelding van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 juni te worden doorgegeven aan de ledenadministratie, ledenadministratie@vvroden.nl De KNVB hanteert voor overschrijving naar een andere vereniging uiterlijk 15 juni. Bij afmelding na 1 juni wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd en is men tenminste de contributie voor een heel seizoen verschuldigd. Een formulier voor het stopzetten van het lidmaatschap is te vinden op www.vvroden.nl

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk het lidmaatschap per 1 januari te beëindigen, bijvoorbeeld in geval van ernstige ziekte of blessure, e.e.a. ter beoordeling van het bestuur.

Stilzwijgende afzegging door niet komen opdagen voor trainingen en wedstrijden, of afzeggingen via bijvoorbeeld een leider, trainer of teamgenoot wordt dus NIET geaccepteerd, en de verplichting tot betaling van contributie wordt hierdoor niet beëindigd.

Een lidmaatschap kan pas worden beëindigd als het betreffende lid aan zijn/haar financiële verplichtingen richting de club heeft voldaan en wanneer aan de procedure m.b.t. clubkleding en materiaal is voldaan.

Onze procedure met betrekking tot het opzeggen van een lidmaatschap houdt in dat eerst alle kleding van vv Roden moet worden ingeleverd. Het gaat hierbij om kousen, broekje, shirt, trainingspak en tas van vv Roden. Indien het wedstrijdshirt in de teamtas zit, hoeft deze niet te worden ingeleverd.

Alle kleding kan worden ingeleverd bij de kledingbeheer. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via kleding@vvroden.nl

Zodra we de kleding en het materiaal hebben ontvangen zal het lidmaatschap worden beëindigd.

Lidmaatschap en Contributie seizoen 2016 – 2017

Per maand
Senioren veld€ 19,44
Senioren zaal€ 19,44
Senioren veld + zaal€ 25,90
Senioren 7 tegen 7€ 13,61
A - junioren€ 17,08
B - junioren€ 17,08
C - junioren€ 17,08
D - pupillen€ 15,36
E - pupillen€ 15,36
F - pupillen€ 15,36
Puppy€ 3,53
Niet spelende leden€ 8,42